วันรวมทั้งเวลาเกิดของลูกน้อยนับเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งยังเป็นสิ่งหนึ่งที่จะประจำตัวเขาไปชั่วชีวิต แล้วก็การเกิดในยามสวยยามดีย่อมเกิดผลดีกับชะตากรรมของเบบี๋ไปด้วย UndubZapp ขอชักชวนคุณพ่อและก็คุณแม่มือใหม่ที่กำลังมองหาฤกษ์ดีๆเหมาะสมแก่การเตรียมการคลอด หาวันคลอด หาวันผ่าคลอด มารับดูปฏิทินรวมเวลาออกลูก ปี 2565 เสริมความเป็นมงคลต่อลูกของท่านกันจ้ะ
 
เวลาคลอด ม.ค. 2565

 
เวลามงคล มกราคม 2565
 
วันศุกร์ ที่ 7 ม.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น. / 09:00-10:59 น. / 19:00-20:59 น.วันอังคาร ที่ 11 ม.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 15:00-16:59 น.วันศุกร์ ที่ 28 ม.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันเสาร์ ที่ 29 เดือนมกราคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น. / 17:00-18:59 น.
 
ยามคลอด กุมภาพันธ์ 2565

 
เวลามงคล ก.พ. 2565
 
วันพฤหัสบดี ที่ 3 ก.พ. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น. / 13:00-14:59 น.วันศุกร์ ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2565 เวลา 15:00-16:59 น.วันเสาร์ ที่ 5 ก.พ. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันจันทร์ ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันอังคาร ที่ 8 ก.พ. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น. / 17:00-18:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น. / 13:00-14:59 น. / 17:00-18:59 น.วันอังคาร ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันพุธ ที่ 16 ก.พ. พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 15:00-16:59 น. / 17:00-18:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 17 ก.พ. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น. / 15:00-16:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2565 เวลา 15:00-16:59 น. / 17:00-18:59 น. / 21:00-22:59 น.วันศุกร์ ที่ 25 ก.พ. พุทธศักราช2565 เวลา 17:00-18:59 น.วันจันทร์ ที่ 28 ก.พ. พุทธศักราช2565 เวลา 17:00-18:59 น.
 
ยามคลอด มีนาคม 2565

 
เวลามงคล มี.ค. 2565
 
วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือนมีนาคม พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 11:00-12:59 น. / 13:00-14:59 น.วันจันทร์ ที่ 7 มี.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 09:00-10:59 น. / 21:00-22:59 น.วันศุกร์ ที่ 11 มี.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น. / 21:00-22:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 13 เดือนมีนาคม พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 09:00-10:59 น. / 15:00-16:59 น. / 21:00-22:59 น.วันเสาร์ ที่ 19 เดือนมีนาคม พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 15:00-16:59 น. / 21:00-22:59 น.วันอังคาร ที่ 22 มี.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 21:00-22:59 น.วันพุธ ที่ 23 มี.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันศุกร์ ที่ 25 มี.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันอังคาร ที่ 29 เดือนมีนาคม พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 
โอกาสคลอด ม.ย. 2565

 
เวลามงคล เมษายน 2565
 
วันศุกร์ ที่ 1 เดือนเมษายน พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันศุกร์ ที่ 22 ม.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น. / 19:00-20:59 น.วันอังคาร ที่ 26 ม.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 17:00-18:59 น.วันศุกร์ ที่ 29 เดือนเมษายน พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 17:00-18:59 น.
 
เวลาคลอด พ.ค. 2565

 
กาลมงคล พฤษภาคม 2565
 
วันอาทิตย์ ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น. / 19:00-20:59 น.วันพุธ ที่ 4 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น. / 13:00-14:59 น.วันศุกร์ ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันจันทร์ ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2565 เวลา 15:00-16:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันศุกร์ ที่ 27 พ.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 
โอกาสคลอด มิ.ย. 2565

 
เวลามงคล มิ.ย. 2565
 
วันพุธ ที่ 1 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 15:00-16:59 น.วันเสาร์ ที่ 4 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 15:00-16:59 น.วันจันทร์ ที่ 20 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 15:00-16:59 น. / 17:00-18:59 น. / 21:00-22:59 น.วันอังคาร ที่ 21 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น. / 19:00-20:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 09:00-10:59 น.วันศุกร์ ที่ 24 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น. / 13:00-14:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 26 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น. / 17:00-18:59 น.วันจันทร์ ที่ 27 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 
โอกาสคลอด กรกฎาคม 2565

 
ยามมงคล กรกฎาคม 2565
 
วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันจันทร์ ที่ 25 ก.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันพุธ ที่ 27 ก.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันเสาร์ ที่ 30 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 
เวลาคลอด ส.ค. 2565

 
กาลมงคล สิงหาคม 2565
 
วันอังคาร ที่ 2 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น. / 13:00-14:59 น.วันเสาร์ ที่ 6 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช2565 เวลา 17:00-18:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 7 ส.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น. / 17:00-18:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 21 ส.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น. / 15:00-16:59 น.วันจันทร์ ที่ 22 ส.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 09:00-10:59 น.วันอังคาร ที่ 23 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น. / 13:00-14:59 น.วันเสาร์ ที่ 27 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 17:00-18:59 น.
 
กาลคลอด ก.ย. 2565

 
เวลามงคล กันยายน 2565
 
วันพฤหัสบดี ที่ 1 ก.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น. / 13:00-14:59 น.วันศุกร์ ที่ 2 ก.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 17:00-18:59 น.วันพุธ ที่ 21 ก.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันเสาร์ ที่ 24 เดือนกันยายน พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น. / 17:00-18:59 น.
 
โอกาสคลอด ตุลาคม 2565
 
ยามมงคล ตุลาคม 2565
 
วันจันทร์ ที่ 3 ต.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันเสาร์ ที่ 22 เดือนตุลาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น. / 13:00-14:59 น.วันอังคาร ที่ 25 เดือนตุลาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันจันทร์ ที่ 31 เดือนตุลาคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น. / 13:00-14:59 น.
 
โอกาสคลอด พ.ย. 2565 

ยามมงคล พฤศจิกายน 2565
 
วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น. / 09:00-10:59 น. / 19:00-20:59 น.วันศุกร์ ที่ 4 พ.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 17:00-18:59 น.วันเสาร์ ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันอังคาร ที่ 22 พ.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันเสาร์ ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 21:00-22:59 น.
 
ยามคลอด ธ.ค. 2565
 
กาลมงคล ธันวาคม 2565
 
วันอาทิตย์ ที่ 4 เดือนธันวาคม พุทธศักราช2565 เวลา 17:00-18:59 น.วันเสาร์ ที่ 17 เดือนธันวาคม พุทธศักราช2565 เวลา 15:00-16:59 น. / 17:00-18:59 น. / 21:00-22:59 น.วันอังคาร ที่ 20 ธ.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 09:00-10:59 น.วันจันทร์ ที่ 26 เดือนธันวาคม พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น. / 09:00-10:59 น.

ทำนายดวงชะตา, มองโอกาส, มองโอกาสคลอด, มองยามคลอด 2565, ยามคลอด, โอกาสคลอด 2565, เวลามงคล