‘ปิยพล-นฤบดินทร์’ นำกองทัพหน้าแข้ง ‘จังหวัดบุรีรัมย์’ อบรมผู้ฝึกสอนซีไลเซนส์ ตอนปิดฤดูนี้
สัมพันธ์กีฬาบอลที่เมืองไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายนามคนฝึกที่ผ่านคุณลักษณะ ร่วมอบรมคนฝึกกีฬาบอลหลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ที่จะอบรมกันที่ สนามกีฬาหน่วยงานบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขาเสากระโดง) จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 20 ม.ย. – 5 เดือนพฤษภาคม ดังต่อไปนี้
1. นายอัชวิน นันทคำภิรา
2. นายปิยพล เขาหินนิชกุล
3. นายรณชิต อาภรศรี
4. นายนฤบดินทร์ วีรวัฒโนสูดดม
5. นายชนะ ใหม่แสงสว่างใส
6. นายจักรพันธ์ สมพร
7. นายแบงค์ หีบแก้ว
8. นายศิวรักษา เทศสูงเนิน
9. นางสาวรัตติ ทองคำทรัพย์สิน
10. นายจักรพงศ์พันธุ์ ดวงใจคงจะ
11.นายอภิวัฒน์ งั่วลำหิน
12. นายเฉลียงนท์ อนุรักษา
13. นายนะเรศ กาพย์ไกรแก้ว
14.นายวีระชัย ไทยแท้
15. นายน่ากลัววัฒน์ ชีวยะพันธ์
16. นายสติปัญญา เจือจันทร์
17. นายธเนศ แก้วฉุย
18. นายนิรุต ลุกสุระ
19. นายชิตำหนิพัทธ์ แทนกึ่งกลาง
20. นายกว้างขวาง ศาสตร์แก้ว
21. นายธีรดงษ์ ถีสูงเนิน
22.นายขั้นพล เทียงดาห์
23. นายแสงสว่างวัฒน์ ปากชำนิ
24. นายสันติภาพพัฒน์ เทีชูลาด