ประชาชนเฮ! คณะรัฐมนตรีเคาะงบประมาณกึ่งกลาง 9,128 ล้านบาท อุ้มผู้ใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน
ตอนวันที่ 13 ก.ย. ศูนย์ข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเผยกับ ความเห็นชอบชนออนไลน์ ว่าที่สัมมนาคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) วันที่ 13 เดือนกันยายนนี้ ได้อนุมัติงบประมาณกลางปี 2565-2566 วงเงิน 9,128 ล้านบาท เพื่อดำเนินมาตรการช่วยเหลือค่าไฟ เพื่อทุเลาผลพวงต่อพลเมืองที่ได้รับผลพวงจากเหตุการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้นของกลุ่มผู้ใช้กระแสไฟฟ้าบ้านอาศัยที่ใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ตรงเวลา 4 เดือน ตั้งแต่กันยายน-ธ.ค. 2565 ซึ่งทันสำหรับเพื่อการคำนวณใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าตอนสิ้นเดือนก.ย.นี้

โดยผู้ใช้ไฟที่ได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลคิดเป็น 90% ของครอบครัวทั้งหมดทั้งปวง กระจัดกระจายอยู่ภายในเขตพื้นที่ของกฟน. (การไฟฟ้านครหลวง) รวมทั้งกฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) รวมถึงผู้ใช้กระแสไฟฟ้าบ้านพักอาศัยที่เป็นผู้ใช้กระแสไฟฟ้ารายย่อยของกฟผ. (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) และก็ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่บริการของธุรกิจการค้ากระแสไฟฟ้าผลประโยชน์สัมปทานทัพเรือ (กิจการค้ากระแสไฟฟ้าผลประโยชน์ฯ)