อย่าลืมแวะเพิ่มเติม! น้ำมันทุกหมวดหมู่ลด ส่งผลเที่ยงตรงนี้
PTT Station ปรับลดค้าปลีกน้ำมันกรุ๊ปเบนซินและก็แก๊สโซฮอล์ทุกประเภทลง 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดน้อยลง 0.15 บาทต่อลิตร ส่วนกรุ๊ปน้ำมันดีเซลทุกประเภท ต่ำลง 0.40 บาทต่อลิตร
ส่งผล 3 มี.ค. เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาปลีกจะเป็นดังต่อไปนี้ ULG = 33.16, GSH95 = 25.75, E20 = 24.24, GSH91 = 25.48, E85 = 20.39, HSD- B7= 26.59, HSD-B10 = 23.59, HSD-B20 = 23.34, น้ำมันดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 31.34 บาทต่อลิตร โดยราคาปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงจังหวัดกรุงเทพ
ช่วงเวลาเดียวกัน บางจากฯ ลดน้ำมันกรุ๊ปแก๊สโซฮอล์ทุกประเภท -30 สต. นอกจาก E85 -15 สต. และก็กรุ๊ปน้ำมันดีเซลทุกประเภท -40 สต. นอกจาก Premium Diesel -30 สตางค์
BCP Retail Price: GSH95S EVO =25.75 / GSH91S EVO =25.48/ GSH E20S EVO =24.24 / GSH E85S EVO =20.39 / Hi Diesel B20S =23.34 / Hi Diesel S B10 =23.59/ Hi Diesel S =26.59/ Hi Premium Diesel S =31.16 (ราคาดังที่กล่าวถึงแล้วยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กรุงเทพมหานคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *