อว.ตระเตรียมตั้ง“ พิพิธภัณฑสถานชุมชนวอแก้ว จังหวัดลำปาง” เก็บรวบรวมของเก่า  หนังสือโบราณ ขึ้นบัญชีกว่า 6 พันรายการ
ช่วงวันที่ 22 มี.ค. ศาสตราจารย์เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งสิ่งใหม่ (อว.) พร้อมประธานลงพื้นที่แผนการยกฐานะเศรษฐกิจรวมทั้งสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ที่ศูนย์การศึกษากระบวนการทำเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหล่ายทุ่ง ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดจังหวัดลำปาง โดยเข้าตรวจตราหลักการทำงานของนิสิต บัณฑิต แล้วก็พสกนิกรที่ได้รับการว่าจ้าง การรักษางานพุทธศิลปรวมทั้งกระบวนการทำทะเบียนวัตถุโบราณ ศิลปวัตถุ ในวัดปริมาณ 12 ที่ มี วัดสองแควเหนือ กลุ่ม 1 วัดสองแควใต้ กลุ่ม 2 วัดสบต่ำ กลุ่ม 3 วัดภูเขาเงิน กลุ่ม 3 วัดท้องนาแก้วตะวันตก กลุ่ม 4 วัดจอมปิง กลุ่ม 5 วัดนากิ๋มเหนือ กลุ่ม 5 วัดกู่ทุ่งศาลา กลุ่ม 5 วัดศรีดอนมูล กลุ่ม 6 วัดป่าดวงเดือน กลุ่ม 7 วัดพระบรมสารีริกธาตุจอมปิง กลุ่ม 8 รวมทั้งวัดสองแควความสงบสุข กลุ่ม 9 เพื่อทำข้อมูลและก็จดทะเบียนวัตถุโบราณ ศิลปวัตถุ เพื่อจะทำเป็นพิพิธภัณฑสถานชุมชนวอแก้ว


โดย ดร.ปัณณทัต กัลยาณี รอง ผู้อำนวยการสำนักศึกษาค้นคว้าและก็บริการทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดลำปาง ผู้จะรับผิดชอบโครงงาน U2T ชุมชนวอแก้ว บอกว่า การจัดทำทะเบียนของเก่า ศิลปวัตถุ ใน 12 วัดในชุมชนวอแก้วมีนักเล่าเรียนที่ได้รับว่าจ้าง ปริมาณ 18 คนมาจากนานัปการมหาวิทยาลัย อีกทั้ง มัธยมจังหวัดเชียงราย มัธยมจังหวัดพะเยา มรภ.จังหวัดลำปาง ฯลฯ มาดำเนินงานและก็ดำรงชีวิตร่วมกับชุมชน เพื่อปลูกสามัญสำนึกให้คนภายในชุมชนกลับมารักษารักษามรดกทางวัฒนธรรมข้างในชุมชนตัวเอง
โดยขอความร่วมมือจากเจ้าอาวาส หัวหน้าชุมชนแล้วก็ชุมชนสำหรับในการทำฐานข้อมูลการรักษางานพุทธศิลปและก็ทำทะเบียนวัตถุโบราณ ซึ่งแรกเริ่มเคยอยู่แบบขจุยขจายและไม่ได้รับการรักษาดีซักเท่าไหร่ เอามาชำระล้าง รักษาซ่อม รวมทั้งจัดแยกเป็นหมวดหมู่ ซึ่งพบว่ามีวัตถุโบราณ พุทธรูปมากยิ่งกว่า 6,000 รายการ มีตำราพุทธศาสนาแล้วก็หนังสือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับของตำรับยา โหราศาสตร์ สูตรวิศวกรรมศาสตร์สำหรับการสร้างวัดสร้างพระ พระธรรมวินัย รวมทั้งจารึกประวัติศาสตร์ของชุมชน ก็เลยได้จัดเป็นหมวดหมู่เพื่อรักษางานศิลปะพวกนี้ไว้ให้มีคุณค่า รวมถึงป้องแมลง สัตว์มาทำลาย ทั้งยังปกป้องการหายของงานศิลปะด้วย รวมทั้งที่สำคัญเป็นการปลูกความสำนึกให้กับคนภายในชุมชนให้หันกลับมาดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่คนภายในชุมชนได้ด้วยกันสร้างรวมทั้งรักษาไว้ตั้งแต่อดีตกาลถึงปัจจุบันนี้ เพื่ออนาคตของบุตรหลานในชุมชน

ดร.ปัณณทัต กล่าวว่ากล่าว งานที่ผู้ได้รับการจ้างแรงงานทำในที่สุดแล้วจะเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑสถานชุมชนทุ่งนาแก้ว ที่มี 9 หมู่บ้าน เพื่อคนทั่วราชอาณาจักรได้มามอง และก็จะทำให้เกิดรายได้ของคนภายในชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนภายในชุมชนเอง
ศาสตราจารย์เอนก พูดว่า อว.พร้อมเกื้อหนุนพิพิธภัณฑสถานชุมชน เนื่องจากนับว่ามีความหมายต่อชุมชนรวมทั้งชาติ พุทธรูปไม้นับว่าเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา ควรจะที่ราษฎรจะได้มามองมาศึกษาความสวยงามของศิลปโบราณ