อุตุฯเตือน 16-20 เดือนสิงหาคม ไทยพบมรสุม ทั่วทั้งประเทศฝนตกมากขึ้น ระวังน้ำหลากกะทันหัน
ตอนวันที่ 14 เดือนสิงหาคม อต. พยากรณ์สภาพอากาศ 7 ในภายหน้า ระหว่างวันที่ 14-20 เดือนสิงหาคม โดยมุ่งมาดว่า ช่วงวันที่ 14-15 ส.ค. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมสมุทรอันดามัน เมืองไทย และก็อ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดดันอากาศต่ำปกคลุมรอบๆประเทศเวียดนามตอนบนและก็อ่าวตังเกี๋ย ทำให้มีฝนตกหนักบางที่ในภาคเหนือ รวมทั้งภาคอีสาน สำหรับรอบๆสมุทรอันดามันและก็อ่าวไทย มีคลื่นสูงราวๆ 1 เมตร รอบๆที่มีฝนคึกคะนองคลื่นสูงมากเกินไปกว่า 1 เมตร
ส่วนในตอน วันที่ 16-20 ส.ค. ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพิงผ่านภาคเหนือ และก็ภาคอีสานตอนบน ไปสู่หย่อมความกดดันอากาศต่ำที่ปกคลุมรอบๆสมุทรจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนที่พัดปกคลุมสมุทรอันดามัน เมืองไทย และก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้เมืองไทยจะมีฝนมากขึ้น รวมทั้งมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกึ่งกลาง แล้วก็จังหวัดกรุงเทพแล้วก็บริเวณรอบๆ ภาคทิศตะวันออก รวมทั้งภาคใต้
สำหรับคลื่นลมรอบๆสมุทรอันดามันรวมทั้งอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร รอบๆที่มีฝนคึกคะนองคลื่นสูงมากเกินกว่า 2 เมตร ส่วนรอบๆสมุทรอันดามันตอนล่างรวมทั้งอ่าวไทยตอนล่าง มีคลื่นสูงราว 1 เมตร รอบๆที่มีฝนคึกคะนองคลื่นสูงมากเกินกว่า 1 เมตรสิ่งที่จำเป็นต้องระมัดระวัง
ในช่วงวันที่ 16-20 เดือนสิงหาคม ขอให้ประชากรในรอบๆดังกล่าวข้างต้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจส่งผลให้กำเนิดน้ำหลากเฉียบพลันแล้วก็น้ำป่าหลั่งไหล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลาดตีนเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมทั้งพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย ส่วนชาวตังเกรอบๆสมุทรอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนควรจะออกเรือด้วยความระวังรวมทั้งเลี่ยงการเดินเรือรอบๆที่มีฝนลำพอง
ภาคเหนือ ช่วงวันที่ 14 ส.ค. มีฝนคึกคะนองปริมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 15-20 ส.ค. มีฝนคึกคะนองปริมาณร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ รวมทั้งมีฝนตกหนักบางที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส
ภาคอีสาน วันที่ 14 ส.ค. มีฝนลำพองปริมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 15-20 ส.ค. มีฝนคึกคะนองปริมาณร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และก็มีฝนตกหนักบางที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียส
ภาคกึ่งกลาง ช่วงวันที่ 14-15 เดือนสิงหาคม มีฝนลำพองจำนวนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 16-20 ส.ค. มีฝนคึกคะนองจำนวนร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และก็มีฝนตกหนักบางที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส
ภาคทิศตะวันออก ช่วงวันที่ 14 เดือนสิงหาคม มีฝนลำพองปริมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 15-20 เดือนสิงหาคม มีฝนคึกคะนองจำนวนร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ แล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กิโลเมตร/ชั่วโมง สมุทรมีคลื่นสูง 1-2 เมตร รอบๆที่มีฝนลำพองคลื่นสูงราวๆ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียส
ภาคใต้ฝั่งทิศตะวันออก ช่วงวันที่ 14-15 เดือนสิงหาคม มีฝนคึกคะนองปริมาณร้อยละ 30-40 ส่วนในช่วงวันที่ 16-20 ส.ค. มีฝนคึกคะนองปริมาณร้อยละ 40-60 และก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง สมุทรมีคลื่นสูงราวๆ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ช่วงวันที่ 14-15 เดือนสิงหาคม มีฝนลำพองปริมาณร้อยละ 20-30 ส่วนในช่วงวันที่ 16-20 ส.ค. มีฝนลำพองปริมาณร้อยละ 40-60 รวมทั้งมีฝนตกหนักบางที่
ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กิโลเมตร/ชั่วโมง สมุทรมีคลื่นสูง 1-2 เมตร รอบๆที่มีฝนลำพองคลื่นสูงโดยประมาณ 2 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง สมุทรมีคลื่นสูงราว 1 เมตร รอบๆที่มีฝนคึกคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส
กรุงเทพฯและก็บริเวณรอบๆ ช่วงวันที่ 14 ส.ค. ฝนคึกคะนองจำนวนร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 15-20 เดือนสิงหาคม มีฝนคึกคะนองปริมาณร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ แล้วก็มีฝนตกหนักบางที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส