หมอช้าง กัณฑ์ทศพร ศรีตุลา เปิดเผย บทสวดมนต์ผ่านปี 2566 ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ ทำบุญทำกุศล ต้อนรับความสำราญ ความรุ่งเรือง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ผู้ใดกันที่มิได้มีแพลุกลนท่องเที่ยวต้อนรับปี 2566  ไบรท์ทูเดย์ (Bright Today) ขอเสนอแนะให้สวดมนต์ไหว้พระอยู่บ้าน หรือไปร่วมสวดมนต์ไหว้พระ ทำบุญสุนทานที่วัด ต้อนรับความสำราญ ความเจริญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งตรงกับปีนักษัตรปีเถาะ ผู้ใดกันแน่ที่มีดวงชะตาเป็นปีชง ก็ชี้แนะให้ไปแก้ชงกันด้วยนะจ๊ะ โดยวันนี้ หมอช้าง กัณฑ์ทศพร ศรีตุลา เปิดเผย บทสวดมนต์ผ่านปี 2566 ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ ทำบุญสุนทาน ต้อนรับความสำราญ ความก้าวหน้า ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สวดมนตร์ไปพร้อมเพียงกันเลย
ปะทะแรงสุด! ปีชง 2566 ปีไก่ชง100% ชี้โชคเคราะห์พร้อมเลขมงคล
โชคชะตาราศี ปีวัว 2566 ไม่ชง พร้อมรับพลังบวก พร้อมแจก กลเม็ดเสริมดวง
ดวง ปีลิง 2566 ไม่ชง แต่ว่าจำเป็นต้องทราบ! แจกเลขนำโชค พร้อมวัตถุบูชาประจำตัวปีลิง
บทสวดมนต์ผ่านปี 2566
1.คำพูดบูชาพระรัตนตรัย
อิไม่ทุ่งนา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิอิไม่ท้องนา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิอิไม่ที่นา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

2.บทไหว้พระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะค่ะวา พุทธัง ภะขาวันตัง อะภิวาเทไม่ (กราบ)สวากขาโต ภะขาวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสาไม่ (กราบ)สุปะฏิปันโน ภะค่ะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมาไม่ (กราบ)

3.นมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะค่ะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

4.สมาทานศีล 5
ขว้างณาตำหนิขว้างตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิอะทินท้องนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิกาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิมุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิเหล้าเมระยะของเมาปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

5.บทเทิดทูนคุณพระรัตนตรัย (ให้ผลบุญในทุกๆเรื่อง)
บทพระพุทธคุณอิติปิโส ภะค่ะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธวิชา จะระณะ สัมปันโน สุขาโต โลกะผู้มีปัญญาอนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถลาเทวมนูสสานัง พุทโธภะค่ะวาว่ากล่าว
บทพระธรรมคุณสวากขาโต ภะขาวะตาธัมโมสันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโกโอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ ผู้รู้แจ้งหิตำหนิ
บทพระสังฆคุณสุปะฏิปันโน ภะขาวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะค่ะวะโต สาวะกะสังโฆญายะปะฏิปันโน ภะค่ะวะโต สาวะกะสังโฆ ผัวจิปะฏิปันโน ภะขาวะโต สาวะกะสังโฆยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะค่ะวะโต สาวะกะสังโฆอาหุเนยโย ขว้างหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาว่ากล่าว

6.บทมงคลสูตร (คุ้มครองป้องกันอันตราย เพิ่มมงคลรับปีใหม่)
เอวัมเม สุตัง ฯเอกัง สะมะยัง ภะค่ะวา สาวัตถิยัง วิหะระติเตียน เชตะวะเนอะที่นาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตาอะภิกกันตายะ รัตยา อภิกกันตะวัณณาเกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสตะวาเยนะ ภะขาวา เตนุปะสังกะไม่อุปะสังกะไม่ตะวา ภะขาวันตัง อภิวาเทตะวาเอกะมันตัง อัฏฐาสิ เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตาภะขาวันตัง คาถาอาคมยะ อัชฌะภาสิพะหู เทวดา มะนุสสา จะ มัค่ะลานิ อะจินตะยุงอากังขะมานา โสตถานัง พรูหิ มังขาละมุตตะมังอะเสวะท้องนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะทุ่งนาปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังค่ะละมุตตะมังฯปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตาอัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังค่ะละมุตตะมังฯพาหาสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโตสุภาสิตา จะ ยา คำพูด เอตัมมังค่ะละมุตตะมังฯมาตาปิเหม็นตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังขาโหอะนากุลา จะ กัมความรู้ เอตัมมังค่ะละมุตตะมังฯทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังค่ะโหอะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังค่ะละมุตตะมังฯอาระตี วิระตี ขว้างขว้าง ของมึนเมาปานา จะ สัญญะโมอัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังขาละมุตตะมังฯติดอยู่ระโอ้อวด จะ นิวาโต จะ สันเหม็นตุฏฐี จะ กะตัญญุตากาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังค่ะละมุตตะมังฯขันติ จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนังกาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังขาละมุตตะมังฯตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนังนิพพานะสัจฉิคำกริยา จะ เอตัมมังค่ะละมุตตะมังฯผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติเตียนอะโสกัง วิระเกลียด เฉมัง เอตัมมังขาละมุตตะมังฯเอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตาสัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติเตียน ตันเตสัง มังค่ะละมุตตะมันตำหนิฯ

7.บทโพชฌังคปริตร (หายจากโรคภัย สุขภาพแข็งแรงรับปีใหม่)
โพชฌังวัว สะว่ากล่าวสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถลาวิริยัมปีติเตียนปัสสัทธิ โพชฌังค้าง จะ ตะถลาปะเรสะมาธุเปกขะโพชฌังค้าง สัตเต เต สัพพะทัสสินามุนิทุ่งนา สัมมะทักขาตา ภาวิตกา พะหุลีกะตาสังวัตตันติเตียน อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยาเอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต สัพพะทาฯเอกัสะไม่ง สะมะเย ท้องนาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปังคิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิเต จะ ตัง อะภินันทิตะวา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณเอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุๆ สัพพะทาฯเอะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญทุ่งนาภิปีฬิโตจุนทัตเถเรนะ ตัญเญนะ ภะที่นาเปตะวานะ สาทะรังสัมโมทิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโสเอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหนตุๆ สัพพะทาฯปะหีที่นา เต จะ อาพาธา ตำหนิณณันนัมปิ มะเหสินังมัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติเตียนธัมมะตังเอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุๆ สัพพะทาฯ
8.บทพุทธชัยมงคลเวทมนตร์คาถา (ชนะปัญหาทั้งผอง เจอการบรรลุเป้าหมายในปีใหม่)
แขนง สะหัสสะมะภินิมไม่ตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารังทานาทิธัมมะวิธิที่นา ชิตะวา มุนีนโท ตันเตชะสา ภะวะตุๆ เต ชะยะมังขาลานิฯมาราว่ากล่าวเรกะมะภิยุยงชฌิตะสัพพะรัชนีง โฆรัมปะท้องนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขังขันติสุทันตะวิธิท้องนา ชิตะวา นักปราชญ์นโท ตันเตชะสา ภะวะตุๆ เต ชะยะมังค่ะลานิฯท้องนาฬาคิริง ขาชะวะรัง อะว่ากล่าวราวๆภูตัง ทาวัคคิจะกะมะสะนีวะ สุทารุณันตังเมตตัมพุเสกะวิธิที่นา ชิตะวา มุนีนโท ตันเตชะสา ภะวะเหม็นตุ เต ชะยะมังค่ะลานิฯอุกขิตตะขัคคะมะตำหนิหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติเตียนโยชะนะปะถังลุกลิมาละวันตังอิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา พระสงฆ์นโท ตันเตชะสา ภะวะตุๆ เต ชะยะมังค่ะลานิฯกัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌสันเตนะ โสมะวิธิทุ่งนา ชิตะวา นักปราชญ์นโท ตันเตชะสา ภะวะตุๆ เต ชะยะมังค่ะลานิฯสัจจัง วิหายะ มะติเตียนสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะตำหนิอันธะภูตังสติปัญญาปะหนปะชะลิโต ชิตะวา ฤษีนโท ตันเตชะสา ภะวะเหม็นตุ เต ชะยะมังขาลานิฯนันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะกระทั่งถึงโตอิทธูปะเทสะวิธิที่นา ชิตะวา ฤษีนโท ตันเตชะสา ภะวะตุๆ เต ชะยะมังขาลานิฯทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมังวิสุทธิชุว่ากล่าวไม่ทธิพะกาภิธานังญาณาขาเทนะ วิธิทุ่งนา ชิตะวา พระสงฆ์นโท ตันเตชะสา ภะวะตุๆ เต ชะยะมังขาลานิฯเอตาปิ พุทธะชะยะมังค่ะละอัฏฐะเวทมนตร์คาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันคราวหิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิขาเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ
9.บทแผ่กุศล
แผ่ส่วนบุญให้แก่พวกเราเองอะหัง สุขิโต โหมิ (ขอให้ผมแฮปปี้)อะหัง นิททุกโข โหมิ (ขอให้ผมไม่มีความทุกข์)อะหัง อะเวโร โหมิ (ขอให้ผมไม่มีเวร)อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ (ขอให้ผมไม่มีปัญหาอันตรายทั้งหมด)สุขี อนัตตานัง ปะริหะราไม่ (ขอให้กระผมควรสุขสบายกายสุขใจ รักษากายถ้อยคำจิตใจให้พันจากความทุกข์ใจภัยทั้งมวลเถอะ)บทแผ่ส่วนบุญทั่วๆไปสัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายแหล่ที่เป็นเพื่อนทุกข์ กำเนิดแก่เจ็บตายร่วมกันทั้งหลายทั้งมวลอะเวราโหนเหม็นตุ ควรสุขสุขสบายเถอะ อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชฌาโหนตุๆ ต้องสุขสุขสบายเหอะ อย่าได้เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันเลยอะนีฆาโหนเหม็นตุ ควรสุขสุขเถอะ อย่าได้เป็นทุกข์กายร้อนใจเลยสุขี อนัตตานัง ปะริหะรันตุๆ ต้องมีแต่ว่าความอยู่ดีมีสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง เหอะฯ

กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุๆ สุขิตา โหนเหม็นตุ มาตา ปิตะโรขอส่วนบุญนี้ต้องเสร็จ แก่แม่พ่อของข้าพระพุทธเจ้า ขอให้แม่พ่อของผม ต้องสุขสบาย
อิทัง เม ญาตีนัง โหเหม็นตุ สุขิตา โหนเหม็นตุ ญาตะโยขอส่วนบุญนี้ควรเสร็จ แก่เครือญาติทั้งหลายแหล่ของผม ขอให้พี่น้องทั้งหลายแหล่ของข้าพระพุทธเจ้า ต้องเป็นสุข
อิทัง เม ลุกรูปัชฌายาจะริยานังโหตุๆ สุขิตา โหนตุๆ ลุกรูปัชฌายาจะริยาขอส่วนบุญนี้ต้องเสร็จ แก่คุณครูอุปัชฌาย์คุณครูของผม ขอให้อาจารย์อุปัชฌาย์คุณครูของข้าพระพุทธเจ้า ควรสุขสบาย
อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหเหม็นตุ สุขิตา โหนเหม็นตุ สัพเพ เทวดาขอส่วนบุญนี้ต้องเสร็จแก่เทพยดาทั้งหลายแหล่ทั้งหมด ขอให้ทวยเทพทั้งหลายแหล่ทั้งผอง ต้องแฮปปี้
อิทัง สัพพะ เปตานัง โหเหม็นตุ สุขิตา โหนตุๆ สัพเพ เปตาขอส่วนบุญนี้ต้องเสร็จ แก่เปรตทั้งหลายแหล่ทั้งผอง ขอให้เปรตทั้งหลายแหล่ทั้งผอง ต้องเป็นสุข
อิทัง สัพพะ คู่แค้นนัง โหเหม็นตุ สุขิตา โหนตุๆ สัพเพ คู่แค้นขอส่วนบุญนี้ควรเสร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายแหล่ทั้งมวล ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายแหล่ทั้งผอง ควรสุขสบาย
อิทัง สัพพะ สัตตานัง โหตุๆ สุขิตา โหนตุๆ สัพเพ สัตตาขอส่วนบุญนี้ควรเสร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายแหล่ทั้งผอง ขอให้สัตว์ทั้งหลายแหล่ทั้งมวล ควรสุขสบาย 

ติดตามข้อมูล Bright Today หนทางอื่นๆ
Website : BRIGHT TODAYFacebook : BRIGHT TVLine Today : BRIGHT TODAY